CİGRE TÜRKİYE Akademik İşbirliği

 

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi olarak kamu-özel sektör-üniversiteler işbirliğine önem verilmektedir. Üniversitelerle işbirliğini geliştirmek ve CIGRE Türkiye çalışmalarına akademisyenlerin katılımı öncelikli konularımızdan birisidir.  Çalışma Komitelerinin çalışmalarında konu ile ilgili akademisyenler toplantılara davet edilmekte,  görüşleri alınmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda üniversitelerimiz ve akademik camia ile daha fazla işbirliği yapılması hedeflenmekte olup, bunu için yol haritaları çizilmektedir.